Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
139
Hôm qua:
281
Tuần này:
139
Tháng này:
1554
Tất cả:
199046

Đông Thanh tổ chức kỳ họp thứ XII của Hội đồng nhân dân xã

Ngày 27/07/2019 00:00:00

Ngày 20/07/2019, Xã Đông Thanh tổ chức kỳ họp thứ XII của Hội đồng nhân dân cấp xã. Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND và toàn thể các cán bộ trong xã. Nội dung của buổi họp báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng an ninh, Công tác xây dựng chính quyền...

dt.jpg
Toàn cảnh kỳ họp


Sơ lược về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019:

*Về nông nghiệp:
Vụ xuân năm 2019 là năm sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thuận lợi,nhân dân tích cực áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và chấp hành đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống nên đạt năng suất cao. Tổng diện tích gieo cấy 345,36 ha đạt 100% kế hoạch ( Lúa lai: 80%, lúa thuần khác: 20%), nắng suất đạt 60tạ/ha. Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác trang trại, gia trại cho năng xuất cao hơn đạt 8/20ha = 40% kế hoạch.
UBND xã tập trung hướng dẫn chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ mùa đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống cho từng vùng, từng xứ đồng.
Song song với sản xuất nông nghiệp đồng thời tiến hành ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão đạt kết quả tốt, có 08/08 thôn đã ra quân. Kênh mương nội đồng là 19,8 km, khối lượng 3200 m3. Kênh mương liên xã 1,3 km, khối lượng 415m3 .
Hiện nay trên địa bàn xã có 7 trang trại, 8 gia trại, nhìn chung các trang trại gia, gia trại đều có kế hoạch trồng các loại cây, nuôi các loại con có năng suất và sản lượng cao vì thế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm trừ chi phí trung bình mỗi trang trại, gia trại có lãi từ 50 – 70 triệu đồng.
*Xây dựng nông thôn mới:
Trong 6 tháng đầu năm, toàn xã đã mở rộng, nâng cấp và bê tông hoá 0,5km đường nội đồng thuộc thôn Phúc Triền 2;
- Tổ chức thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao như đã đăng ký với huyện là tiêu chí thủy lợi và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay 02 tiêu chí đã hoàn thành được khoảng 75% tiến độ và dự kiến đến tháng 10 năm 2019 sẽ hoàn thành 02 tiêu chí này.
-Bố trí 1 phòng đọc sách, máy vi tính, tủ đựng sách, bàn ghế đọc sách và bổ sung được hơn 200 đầu sách đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí.
Đối với các thôn thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khơi thông, làm mới cống rãnh, xây dựng cảnh quan nông thôn sang, xanh, sạch, đẹp.
Đến nay xã đạt 8/15 tiêu chí NTM nâng cao.
* Công tác hành chính:
UBND xã đã tiến hành kiện toàn tổ đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, ban hành quy chế hoạt động, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ và nhu cầu công việc của công dân. Đến tháng 04/2019 tất cả các bộ phận chuyên môn đã chuyển ra làm việc tại bộ phận một cửa (Tư pháp, ĐC-XD – MT, Văn phòng UBND, CC. CSXH, công an).
Trong 6 tháng đầu năm tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 1218 hồ sơ, trong đó lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực là 1054, lĩnh vực chính sách xã hội là 95 hồ sơ, lĩnh vực đất đai là 69 hồ sơ:
Do thực hiện tốt chế độ một cửa, một cửa liên thông nên đã giảm bớt việc đi lại của nhân dân trong việc giải quyết công việc, lấy sự hài lòng của công dân làm thước đo đánh giá. Trong 6 tháng đầu năm đã có754/754 phiếu đánh giá sự hài lòng của công dân, tỷ lệ hài lòng là 100%.
Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019:

* VềNông nghiệp:
Tiếp tục h­ướng dẫn nhân dân chăm són, phòng ngừa sâu bệnh cho lúa mùa và các loại cây màu vụ mùa.Chỉ đạo HTX, tổ bảo nông làm tốt công tác bảo vệ tưới tiêu.
Tiến hành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông 2019 đạt chỉ tiêu huyện giao.
Chuẩn bị vật tư đầy đủ phòng chống lụt bão và triển khai kế hoạch làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2019.
Tích cực vận động nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả cao.
Hoàn thành 02 trang trại.
Đặc biệt,Tiếp tục Tuyên truyền phòng chống dịch lợn Châu phi . Liên tục khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Sau dịchxã tiếp tục động viên nhân dân không tái đàn lợn ngay, tập trung chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã để bù đắp lượng thực phẩm thiếu do dịch tả lợn gây ra.
* Nông thôn mới:
Thường xuyên duy trì rà soát các tiêu chí sau lễ công bố Nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng kế hoạch NTM nâng cao- NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu.
Triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông tham gia cuộc thi tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp tại các thôn Kiệm, Ngọc Tích, Kim Bôi theo tiêu chí NTM nâng cao.
Hoàn thiện các 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đăng ký với huyện là tiêu chí thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa.
Hoàn thành việc xây dựng 02 tuyến đương từ khu công sở mới sang sân vận động thôn Ngọc Tích và đường vào sân vận động xã;
Chỉ đạo các thôn hoàn thiện tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và hộ gia đình đăng ký vườn mẫu theo kế hoạch.

Đông Thanh tổ chức kỳ họp thứ XII của Hội đồng nhân dân xã

Đăng lúc: 27/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 20/07/2019, Xã Đông Thanh tổ chức kỳ họp thứ XII của Hội đồng nhân dân cấp xã. Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND và toàn thể các cán bộ trong xã. Nội dung của buổi họp báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng an ninh, Công tác xây dựng chính quyền...

dt.jpg
Toàn cảnh kỳ họp


Sơ lược về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019:

*Về nông nghiệp:
Vụ xuân năm 2019 là năm sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thuận lợi,nhân dân tích cực áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và chấp hành đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống nên đạt năng suất cao. Tổng diện tích gieo cấy 345,36 ha đạt 100% kế hoạch ( Lúa lai: 80%, lúa thuần khác: 20%), nắng suất đạt 60tạ/ha. Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác trang trại, gia trại cho năng xuất cao hơn đạt 8/20ha = 40% kế hoạch.
UBND xã tập trung hướng dẫn chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ mùa đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống cho từng vùng, từng xứ đồng.
Song song với sản xuất nông nghiệp đồng thời tiến hành ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão đạt kết quả tốt, có 08/08 thôn đã ra quân. Kênh mương nội đồng là 19,8 km, khối lượng 3200 m3. Kênh mương liên xã 1,3 km, khối lượng 415m3 .
Hiện nay trên địa bàn xã có 7 trang trại, 8 gia trại, nhìn chung các trang trại gia, gia trại đều có kế hoạch trồng các loại cây, nuôi các loại con có năng suất và sản lượng cao vì thế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm trừ chi phí trung bình mỗi trang trại, gia trại có lãi từ 50 – 70 triệu đồng.
*Xây dựng nông thôn mới:
Trong 6 tháng đầu năm, toàn xã đã mở rộng, nâng cấp và bê tông hoá 0,5km đường nội đồng thuộc thôn Phúc Triền 2;
- Tổ chức thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao như đã đăng ký với huyện là tiêu chí thủy lợi và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay 02 tiêu chí đã hoàn thành được khoảng 75% tiến độ và dự kiến đến tháng 10 năm 2019 sẽ hoàn thành 02 tiêu chí này.
-Bố trí 1 phòng đọc sách, máy vi tính, tủ đựng sách, bàn ghế đọc sách và bổ sung được hơn 200 đầu sách đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí.
Đối với các thôn thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khơi thông, làm mới cống rãnh, xây dựng cảnh quan nông thôn sang, xanh, sạch, đẹp.
Đến nay xã đạt 8/15 tiêu chí NTM nâng cao.
* Công tác hành chính:
UBND xã đã tiến hành kiện toàn tổ đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, ban hành quy chế hoạt động, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ và nhu cầu công việc của công dân. Đến tháng 04/2019 tất cả các bộ phận chuyên môn đã chuyển ra làm việc tại bộ phận một cửa (Tư pháp, ĐC-XD – MT, Văn phòng UBND, CC. CSXH, công an).
Trong 6 tháng đầu năm tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 1218 hồ sơ, trong đó lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực là 1054, lĩnh vực chính sách xã hội là 95 hồ sơ, lĩnh vực đất đai là 69 hồ sơ:
Do thực hiện tốt chế độ một cửa, một cửa liên thông nên đã giảm bớt việc đi lại của nhân dân trong việc giải quyết công việc, lấy sự hài lòng của công dân làm thước đo đánh giá. Trong 6 tháng đầu năm đã có754/754 phiếu đánh giá sự hài lòng của công dân, tỷ lệ hài lòng là 100%.
Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019:

* VềNông nghiệp:
Tiếp tục h­ướng dẫn nhân dân chăm són, phòng ngừa sâu bệnh cho lúa mùa và các loại cây màu vụ mùa.Chỉ đạo HTX, tổ bảo nông làm tốt công tác bảo vệ tưới tiêu.
Tiến hành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông 2019 đạt chỉ tiêu huyện giao.
Chuẩn bị vật tư đầy đủ phòng chống lụt bão và triển khai kế hoạch làm thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2019.
Tích cực vận động nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả cao.
Hoàn thành 02 trang trại.
Đặc biệt,Tiếp tục Tuyên truyền phòng chống dịch lợn Châu phi . Liên tục khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Sau dịchxã tiếp tục động viên nhân dân không tái đàn lợn ngay, tập trung chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã để bù đắp lượng thực phẩm thiếu do dịch tả lợn gây ra.
* Nông thôn mới:
Thường xuyên duy trì rà soát các tiêu chí sau lễ công bố Nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng kế hoạch NTM nâng cao- NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu.
Triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông tham gia cuộc thi tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp tại các thôn Kiệm, Ngọc Tích, Kim Bôi theo tiêu chí NTM nâng cao.
Hoàn thiện các 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đăng ký với huyện là tiêu chí thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa.
Hoàn thành việc xây dựng 02 tuyến đương từ khu công sở mới sang sân vận động thôn Ngọc Tích và đường vào sân vận động xã;
Chỉ đạo các thôn hoàn thiện tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và hộ gia đình đăng ký vườn mẫu theo kế hoạch.

giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội