Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Thanh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Chuyển đổi số

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI TRONG ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÊN MIỀN" .VN".

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI TRONG ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÊN MIỀN" .VN".

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

BÀI TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BÀI TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BÀI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG THỜI ĐẠI SỐ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG THỜI ĐẠI SỐ

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÚP NGƯỜI DÂN TĂNG NĂNG SUẤT, GIẢM CHI PHÍ MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI.

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÚP NGƯỜI DÂN TĂNG NĂNG SUẤT, GIẢM CHI PHÍ MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI.

TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số là gì?Chuyển đổi số là: Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293386

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289