Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Thanh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
 DANH SÁCH CÁN BỘ , CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG THANH

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số đt

Email

1

Lê Văn Chính

1968

BT Đảng ủy

0912602990

Levanchinhdcs1965@gmail.com

2

Lê Thanh Hải

1971

PBT, chủ tịch UBND

0919101271

hadoti71@mail.com

3

Hoàng Văn Bảy

1981

Phó bí thư

0985154068

Thuongtrucdanguydongthanh.@gmail.com

4

Lê Văn Mạnh

1966

CTMTTQ

0353071189

Levanmanh131066@gmail.com

5

Phạm Thị Hiền

1983

Phó chủ tịch HĐND

0357147278

kienhienbon@gmail.

com

6

Lê Văn Thìn

1987

UVUB - PCTUBND

0979343970

thinlv35@gmail.

com

7

Hoàng Văn Hưng

1964

CT hội CCB

0377629556

h01677629556@

gmail.com

8

Hà Văn Phúc

1963

CT hội Nông dân

0984431405

Tranquoctuan.dongthanh@gmail.com

9

Thiều Thị Hà

1983

CT hội phụ nữ

0964654437

Thieuha2013@

gmail.com

10

Nguyễn Đình Quang

1980

Trưởng CA xã

0912615980

dinhquangcads@

gmail.com

11

Nguyễn Xuân Trình

1969

UVUB - CHT quân sự

0985903171

trinhxadoi@gmail.

com

12

Lê Thị Linh

1997

BT đoàn thanh niên

0388850251

Lelinh7297@gmail.

com

13

Lê Hữu Dục

1969

VP cấp ủy - CQ

0949351013

ducvpdonganh@

gmail.com

14

Nguyễn Văn Phương

1980

VP cấp ủy - CQ

0982671346

Nguyenphuongkt

80@gmail.com

15

Thiều Văn Thứ

1966

CC tư pháp

0388382462

Thieuvanthu2017@gmail.com

16

La Thị Hương

1989

CC chính sách

0972858536

huonglvds@gmail.

com

17

Nguyễn Thị Minh

1982

CC Địa chính

0989464154

Thuyminh.dkhe@

gmail.com

18

Lê Thị Lệ

1982

CC Kế toàn

0961664300

lelektdk@gmail.com

19

Phạm Thị Thu

1982

CC Văn hóa

0979793468

phamthu.vhdt@

gmail.com

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293386

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289