Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
128
Tuần này:
405
Tháng này:
485
Tất cả:
221696
  Đông Thanh là xã đồng bằng, cách trung tâm huyện Đông Sơn 3km có địa hình tương đối bằng phẳng. Tổng diện tự nhiên 579,75ha, với 410.97ha đất nông nghiệp. Dân số 5.663 nhân khẩu/ 1.654 hộ được phân b 8 thôn.

          Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng làng ở Đông Thanh xưa đều được gọi chung là làng Bôn, kẻ Bôn, Cổ Bôn. Bốn làng ( thôn): Quỳnh Bôi, Phúc Triền, Ngọc tích, Kim Bôi được gọi là tứ xã Bôn. Thời kỳ này là quá trình đấu tranh với thiên tai, giặc giã, tinh thần lao động sáng tạo, cần cù để tồn tại và phát triển, đồng thời sáng tạo ra những giá trị văn hóa quý giá, vừa mang sắc thái riêng, vừa mang đậm nét nền văn minh lúa nước, đức tính chịu thương chịu khó, tình yêu, quê hương, đất nước, luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong lối sống, đạo lý của người Đông Thanh. Từ xa xưa bao người con Đông Thanh đã cầm vũ khí tập trung dưới ngọn cờ khởi nghĩa, đứng lên cứu nước.

Trong các cuộc kháng chiến với ý trí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân Đông Thanh vững vàng trên mọi mặt trận, xây dựng quê hương, sẳn sàng chiến đấu, vừa cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến. Dù trong hoàn cảnh nào, người dân Đông Thanh vẫn phát huy được truyền thống quý báu của quê hương, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Là một xã nông nghiệp nghèo khó, vượt qua muôn trùng gian khó, bằng sự lao động cần cù , sáng tạo, của người dân Đông Thanh đã vươn trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, quyết tâm xây dựng nông thôn mới của huyện, tỉnh và cả nước trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh hiện đại. Năm 2015 cán bộ và nhân dân xã Đông Thanh đăng ký xây dựng nông thôn mới đến năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Không dừng lại ở đó,  Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Thanh tiếp tục đầu tư  nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, gắn việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới với thực hiện tốt an ninh, trật tự xã hội và văn minh nông thôn. Đẩy mạnh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dịch vụ, thương mại. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tích cực cải thiện chất lượng môi trường. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh.

giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội