Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
165
Tuần này:
61
Tháng này:
3132
Tất cả:
135724

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 10.01

Ngày 10/01/2020 15:38:33

UBND XÃ ĐÔNG THANH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chứccông dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

10/1

Trần Thị Tốt

10/1

x

02

02

ĐK khai sinh

10/1

Vũ Thị Ánh Đào

10/1

x

03

03

ĐK khai tử

10/1

Lê Văn Bình

10/1

x

Tổng: 03

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TB&XH

01

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 0

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 10.01

Đăng lúc: 10/01/2020 15:38:33 (GMT+7)

UBND XÃ ĐÔNG THANH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chứccông dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

10/1

Trần Thị Tốt

10/1

x

02

02

ĐK khai sinh

10/1

Vũ Thị Ánh Đào

10/1

x

03

03

ĐK khai tử

10/1

Lê Văn Bình

10/1

x

Tổng: 03

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TB&XH

01

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 0

Tình hình kinh tế - xã hội