Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
128
Tuần này:
408
Tháng này:
488
Tất cả:
221699

GIỚI THIỆU TỔNG QUA

Ngày 26/11/2020 16:49:05

Xã Đông Thanh là xã có truyền thống cách mạng và là vùng quê giàu truyền thống hiếu học lâu đời, xưa kia làng Cổ Bôn thuộc Tổng Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc xã Đông Thanh , huyện Đông Sơn, Tỉnh thanh Hóa). Cách trung tâm huyện Đông Sơn 3 km về phía Bắc dọc quốc lộ 45A đi huyện Thiệu Hóa. Hệ thống giao thông đường làng, ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa, thuận tiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.Với diện tự nhiên 579,75ha, với 410.97ha đất nông nghiệp. Dân số 5.663 nhân khẩu/ 1.654hộ được phân bổ làm 8 thôn.

Vị trí địa lý

Phía Đông giáp xã Đông Tiến, phía tây giáp làng kẻ Chè xã thiệu Trung huyện Thiệu Hoá, phí nam giáp xã Đông Khê, phía Bắc giáp xã thiệu Đô.

Cơ cấu tổ chức

Về tổ chức Đảng: Có 01 Đảng bộ, 11 tổ chức cơ sở Đảng trong đó có 08 chi bộ cơ sở, 02 chi bộ nhà trường và 01 chi bộ Công An, với 246 Đảng viên; 05 tổ chức đoàn thể; 06 tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp.

Đơn vị hành chính

Xã gồm có 8 thôn: Phúc Triền 1, Phúc Triền 2, Quỳnh Bôi 1, Quỳnh Bôi 2, Kim Bôi, Cần, Ngọc Tích, Kiệm.

Hệ thống giáo dục

Trên địa bàn xã có 02 trường học; 01 trường THCS và Tiểu học, 01 trường Mầm Non.

Các di tích lịch sử văn hóa:

- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Nguyễn Văn Nghi nằm ở thôn Phúc Triền 1 xã Đôgn Thanh, huyện Đông Sơn, đã được xếp hạng cấp Quốc gia Quyết định số 1539/VH- QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1990.

- Di tích lịch sử Đền thờ Đặng Quận công Nguyễn Khải thôn Kim Bôi ,được xếp hạng cấp tỉnh.

- Di tích lịch sử Đền Cả - Đế tích thôn Ngọc Tích, được xếp hạng cấp tỉnh.

- Di tích lịch sử Đền ( Nghè) Bạch vân Sơn Thần thôn Quỳnh Bôi 2, được xếp hạng cấp tỉnh.

- Một số Di tích lịch sử Đền thờ - Bia ký dòng họ đang được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn xã.

GIỚI THIỆU TỔNG QUA

Đăng lúc: 26/11/2020 16:49:05 (GMT+7)

Xã Đông Thanh là xã có truyền thống cách mạng và là vùng quê giàu truyền thống hiếu học lâu đời, xưa kia làng Cổ Bôn thuộc Tổng Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc xã Đông Thanh , huyện Đông Sơn, Tỉnh thanh Hóa). Cách trung tâm huyện Đông Sơn 3 km về phía Bắc dọc quốc lộ 45A đi huyện Thiệu Hóa. Hệ thống giao thông đường làng, ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa, thuận tiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.Với diện tự nhiên 579,75ha, với 410.97ha đất nông nghiệp. Dân số 5.663 nhân khẩu/ 1.654hộ được phân bổ làm 8 thôn.

Vị trí địa lý

Phía Đông giáp xã Đông Tiến, phía tây giáp làng kẻ Chè xã thiệu Trung huyện Thiệu Hoá, phí nam giáp xã Đông Khê, phía Bắc giáp xã thiệu Đô.

Cơ cấu tổ chức

Về tổ chức Đảng: Có 01 Đảng bộ, 11 tổ chức cơ sở Đảng trong đó có 08 chi bộ cơ sở, 02 chi bộ nhà trường và 01 chi bộ Công An, với 246 Đảng viên; 05 tổ chức đoàn thể; 06 tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp.

Đơn vị hành chính

Xã gồm có 8 thôn: Phúc Triền 1, Phúc Triền 2, Quỳnh Bôi 1, Quỳnh Bôi 2, Kim Bôi, Cần, Ngọc Tích, Kiệm.

Hệ thống giáo dục

Trên địa bàn xã có 02 trường học; 01 trường THCS và Tiểu học, 01 trường Mầm Non.

Các di tích lịch sử văn hóa:

- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Nguyễn Văn Nghi nằm ở thôn Phúc Triền 1 xã Đôgn Thanh, huyện Đông Sơn, đã được xếp hạng cấp Quốc gia Quyết định số 1539/VH- QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1990.

- Di tích lịch sử Đền thờ Đặng Quận công Nguyễn Khải thôn Kim Bôi ,được xếp hạng cấp tỉnh.

- Di tích lịch sử Đền Cả - Đế tích thôn Ngọc Tích, được xếp hạng cấp tỉnh.

- Di tích lịch sử Đền ( Nghè) Bạch vân Sơn Thần thôn Quỳnh Bôi 2, được xếp hạng cấp tỉnh.

- Một số Di tích lịch sử Đền thờ - Bia ký dòng họ đang được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn xã.

giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội