Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
132
Tuần này:
287
Tháng này:
3586
Tất cả:
191976

Đảng ủy xã Đông Thanh tổ chức hội nghị đối thoại

Ngày 25/11/2020 15:30:51

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Đông Thanh

Ngày 17/11/2020 Đảng ủy xã Đông Thanh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Đông Thanh. Về dự có Thường trực Đảng ủy; Các đồng chí Đảng ủy viên; TT.HĐND, UBND, Chủ tịch UBMMTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; công chức xã, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và 58 cử tri đại diện cho nhân dân ở 8 thôn.

Hội nghị đối thoại đã diễn ra theo trình tự kế hoạch đề ra, đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, trên tinh thần thẳng thắn với phương châm: “Nghe Dân nói, nói Dân hiểu, làm Dân tin” và khẳng định bản chất của Nhà nước ta là"Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân". Qua buổi đối thoại có 21 ý kiến tham gia đối thoại (trong đó có 15 ý kiến do Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các thôn đối thoại gửi về Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền trước ngày diễn ra hội nghị, được tổng hợp báo cáo tại hội nghị và 6 ý kiến trực tiếp đối thoại tại hội nghị). Phần lớn, các ý kiến, kiến nghị của Nhân Dân đều nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2020, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của UBND xã báo cáo tại hội nghị; Các ý kiến tham gia đối thoại tập trung vào vấn đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; công tác giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam; giải quyết việc vận hành trạm bơm khu vực Nhâm, Nhanh thôn Ngọc Tích...
IMG20201117080454.jpg


Các vấn đề Nhân Dân quan tâm, đã được các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UNBD xã tiếp thu, trả lời và giải trình tại hội nghị và được các đại biểu, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham dự hội nghị đồng tình cao; không có ý kiến đối thoại nào phải trả lời sau hội nghị.

c6e6b3e1ef9815e8c9116cc3bc6d3cc5.jpg

Sau hội nghị đối thoại, Nhân Dân đã nhận thức rõ hơn quyền làm chủ của mình, phần lớn các ý kiến đều được giải đáp thỏa đáng đáp ứng nguyện vọng người dân, từ đó tạo dư luận tốt và sự đồng thuận xã hội sau đối thoại, Nhân Dân thể hiện sự ủng hộ cao đối với việc tổ chức hội nghị đối thoại và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của của Cấp ủy, Chính quyền. Qua hội nghị trao đổi, đối thoại giúp cán bộ, công chức nói chung ý thức hơn về trách nhiệm của mình trước nhân dân; cải thiện thái độ phục vụ nhân dân. Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có những giải pháp đổi mới trong phương thúc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, ngày càng gần dân và tích cực lắng nghe ý kiến Nhân Dân.

Đảng ủy xã Đông Thanh tổ chức hội nghị đối thoại

Đăng lúc: 25/11/2020 15:30:51 (GMT+7)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Đông Thanh

Ngày 17/11/2020 Đảng ủy xã Đông Thanh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Đông Thanh. Về dự có Thường trực Đảng ủy; Các đồng chí Đảng ủy viên; TT.HĐND, UBND, Chủ tịch UBMMTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; công chức xã, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và 58 cử tri đại diện cho nhân dân ở 8 thôn.

Hội nghị đối thoại đã diễn ra theo trình tự kế hoạch đề ra, đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, trên tinh thần thẳng thắn với phương châm: “Nghe Dân nói, nói Dân hiểu, làm Dân tin” và khẳng định bản chất của Nhà nước ta là"Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân". Qua buổi đối thoại có 21 ý kiến tham gia đối thoại (trong đó có 15 ý kiến do Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các thôn đối thoại gửi về Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền trước ngày diễn ra hội nghị, được tổng hợp báo cáo tại hội nghị và 6 ý kiến trực tiếp đối thoại tại hội nghị). Phần lớn, các ý kiến, kiến nghị của Nhân Dân đều nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2020, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của UBND xã báo cáo tại hội nghị; Các ý kiến tham gia đối thoại tập trung vào vấn đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; công tác giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam; giải quyết việc vận hành trạm bơm khu vực Nhâm, Nhanh thôn Ngọc Tích...
IMG20201117080454.jpg


Các vấn đề Nhân Dân quan tâm, đã được các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UNBD xã tiếp thu, trả lời và giải trình tại hội nghị và được các đại biểu, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham dự hội nghị đồng tình cao; không có ý kiến đối thoại nào phải trả lời sau hội nghị.

c6e6b3e1ef9815e8c9116cc3bc6d3cc5.jpg

Sau hội nghị đối thoại, Nhân Dân đã nhận thức rõ hơn quyền làm chủ của mình, phần lớn các ý kiến đều được giải đáp thỏa đáng đáp ứng nguyện vọng người dân, từ đó tạo dư luận tốt và sự đồng thuận xã hội sau đối thoại, Nhân Dân thể hiện sự ủng hộ cao đối với việc tổ chức hội nghị đối thoại và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của của Cấp ủy, Chính quyền. Qua hội nghị trao đổi, đối thoại giúp cán bộ, công chức nói chung ý thức hơn về trách nhiệm của mình trước nhân dân; cải thiện thái độ phục vụ nhân dân. Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có những giải pháp đổi mới trong phương thúc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, ngày càng gần dân và tích cực lắng nghe ý kiến Nhân Dân.

giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội