Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
189
Hôm qua:
119
Tuần này:
308
Tháng này:
189
Tất cả:
185029

kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 07/01/2020

Ngày 07/01/2020 00:00:00


UBND XÃ ĐÔNG THANH


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên thủ tục hành chính

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

07/1

Cao Kim Yến

07/1

x

02

02

Chứng thực

07/1

Lê Thị Thủy

07/1

x

03

03

Chứng thực

07/1

Ng. Công Minh

07/1

x

04

04

Chứng thực

07/1

Ng. Th .M. Linh

07/1

x

05

05

ĐK khai sinh

07/1

Nguyễn Hạnh

07/1

Tổng: 05

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 0

kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 07/01/2020

Đăng lúc: 07/01/2020 00:00:00 (GMT+7)


UBND XÃ ĐÔNG THANH


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên thủ tục hành chính

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

07/1

Cao Kim Yến

07/1

x

02

02

Chứng thực

07/1

Lê Thị Thủy

07/1

x

03

03

Chứng thực

07/1

Ng. Công Minh

07/1

x

04

04

Chứng thực

07/1

Ng. Th .M. Linh

07/1

x

05

05

ĐK khai sinh

07/1

Nguyễn Hạnh

07/1

Tổng: 05

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 0

Tình hình kinh tế - xã hội