Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
349
Hôm qua:
231
Tuần này:
580
Tháng này:
1995
Tất cả:
199487

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 09.1

Ngày 09/01/2020 16:27:05

UBND XÃ ĐÔNG THANH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chứccông dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

09/1

Lê Trọng Thanh

09/1

x

02

02

Chứng thực

09/1

Nguyễn Đ. Lực

09/1

x

03

03

Chứng thực

09/1

Trần Thị Hà

09/1

x

04

04

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Lưu

09/1

x

05

05

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Tú

09/1

x

06

06

Cấp Giấy XNTTHN

09/1

Nguyễn Lê Cường

09/1

x

Tổng: 06

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TB&XH

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 3

Cho tặng

09/1

Nguyễn Văn Thảo

13/1

Cho tặng

09/1

Vũ Ngọc Hồi

13/1

Cho tặng

09/1

Cao Văn Kỷ

13/1

UBND XÃ ĐÔNG THANH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chứccông dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

09/1

Lê Trọng Thanh

09/1

x

02

02

Chứng thực

09/1

Nguyễn Đ. Lực

09/1

x

03

03

Chứng thực

09/1

Trần Thị Hà

09/1

x

04

04

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Lưu

09/1

x

05

05

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Tú

09/1

x

06

06

Cấp Giấy XNTTHN

09/1

Nguyễn Lê Cường

09/1

x

Tổng: 06

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TB&XH

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 3

Cho tặng

09/1

Nguyễn Văn Thảo

13/1

Cho tặng

09/1

Vũ Ngọc Hồi

13/1

Cho tặng

09/1

Cao Văn Kỷ

13/1

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 09.1

Đăng lúc: 09/01/2020 16:27:05 (GMT+7)

UBND XÃ ĐÔNG THANH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chứccông dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

09/1

Lê Trọng Thanh

09/1

x

02

02

Chứng thực

09/1

Nguyễn Đ. Lực

09/1

x

03

03

Chứng thực

09/1

Trần Thị Hà

09/1

x

04

04

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Lưu

09/1

x

05

05

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Tú

09/1

x

06

06

Cấp Giấy XNTTHN

09/1

Nguyễn Lê Cường

09/1

x

Tổng: 06

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TB&XH

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 3

Cho tặng

09/1

Nguyễn Văn Thảo

13/1

Cho tặng

09/1

Vũ Ngọc Hồi

13/1

Cho tặng

09/1

Cao Văn Kỷ

13/1

UBND XÃ ĐÔNG THANH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (hoặc STT trong sổ theo dõi

hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày

tiếp nhận

hồ sơ

Người nộp

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (Nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chứccông dân

Sô ngày quá hạn giải quyết

Thời

Hạn trả kết quả lần sau

LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

01

01

Chứng thực

09/1

Lê Trọng Thanh

09/1

x

02

02

Chứng thực

09/1

Nguyễn Đ. Lực

09/1

x

03

03

Chứng thực

09/1

Trần Thị Hà

09/1

x

04

04

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Lưu

09/1

x

05

05

ĐK khai sinh

09/1

Nguyễn Thị Tú

09/1

x

06

06

Cấp Giấy XNTTHN

09/1

Nguyễn Lê Cường

09/1

x

Tổng: 06

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TB&XH

Tổng: 0

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Tổng: 3

Cho tặng

09/1

Nguyễn Văn Thảo

13/1

Cho tặng

09/1

Vũ Ngọc Hồi

13/1

Cho tặng

09/1

Cao Văn Kỷ

13/1

giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội