Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
128
Tuần này:
460
Tháng này:
540
Tất cả:
221751

Xã Đông Thanh ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/04/2021 08:08:59

Xã Đông Thanh ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015, nghị quyết số 133/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội. Mới đây, Ủy ban bầu cử xã Đông Thanh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021về việcấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân xã Đông Thanh là 5 tổ, số lượng đại biểu được bầu cho 5 tổ là 25 đại biểu. Cụ thể:

+ Đơn vị bầu cử số 1- thôn Phúc Triền 1 và PT 2: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 2- thôn Quỳnh Bôi 1 và Quỳnh Bôi 2: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 3- thôn Kim Bôi: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 4 - thôn Ngọc Tích: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 5 - thôn Cần và Thôn Kiệm: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu.

Để thực hiện tốt công tác bầu cử bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra đảm bảo đúng luật, bầu đúng, đủ người theo thành phần, số lượng. Ngay từ đầu ủy ban bầu cử xã Đông Thanh đã triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức chính trị thực hiện nghiêm túc các bước quy trình hội nghị hiệp thương và hội nghị liên tịch.

Người thực hiện

Pham Thị Thu

Xã Đông Thanh ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 07/04/2021 08:08:59 (GMT+7)

Xã Đông Thanh ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015, nghị quyết số 133/2020/QH14, ngày 17/11/2020 của Quốc hội. Mới đây, Ủy ban bầu cử xã Đông Thanh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021về việcấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân xã Đông Thanh là 5 tổ, số lượng đại biểu được bầu cho 5 tổ là 25 đại biểu. Cụ thể:

+ Đơn vị bầu cử số 1- thôn Phúc Triền 1 và PT 2: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 2- thôn Quỳnh Bôi 1 và Quỳnh Bôi 2: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 3- thôn Kim Bôi: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 4 - thôn Ngọc Tích: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 5 - thôn Cần và Thôn Kiệm: số đại biểu được bầu là 5 đại biểu.

Để thực hiện tốt công tác bầu cử bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra đảm bảo đúng luật, bầu đúng, đủ người theo thành phần, số lượng. Ngay từ đầu ủy ban bầu cử xã Đông Thanh đã triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức chính trị thực hiện nghiêm túc các bước quy trình hội nghị hiệp thương và hội nghị liên tịch.

Người thực hiện

Pham Thị Thu

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội